استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران جهت پروژه مرکز تجاری، اداری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -- مهندس عمران با حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط جهت مدیریت پروژه ارسال رزومه به : .

Perlitcenter@gmail.com