استخدام فوری

استخدام فوری

استخدام فوری نیروی حسابدار با سابقه ی حداقل 1سال، آشنا به سپیدار، حقوق وزارت کار، بیمه، اضافه کار در کیلومتر 11 جاده مخصوص شماره تماس : .

02144675909