استخدام نیروی آقا جوان

استخدام نیروی آقا جوان

به تعدادی نیروی جوان ماهر و غیر ماهر جهت کابل کشی شبکه کامپیوتری و مخابرات نیازمندیم. .

09125304900