استخدام کارگر تراشکار نیمه ماهر

استخدام کارگر تراشکار نیمه ماهر

کارگر تراشکار نیمه ماهر (محدوده منطقه18) .

09126309053