استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

شرکت : صنعت .تکاپوی .سگال استخدام خانم جهت امورات اداری حداکثر سن 29 سال حداقل مدرک لیسانس .

09201273521