استخدام خدماتی آقا بازنشسته

استخدام خدماتی آقا بازنشسته

آموزشگاه کامپیوتر در منطقه گاندی تهران کارمند خدمات (نظافتچی) با شرایط زیر استخدام می کند: نظافتچی اداری آقا و بازنشسته ساکن تهران حتما باسلیقه و تمیز، با رعایت اصول بهداشتی منعطف در انجام امور محوله ساعت کاری 14 الی 20 حقوق توافقی لطفا در ساعات اداری با شماره تماس حاصل فرمایید. .

88780834