استخدام آشپز و کمک آشپز

استخدام آشپز و کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز جهت کار در تهیه غذا ( گلستان - رباط کریم- سلطان آباد ) .

09194284589