استخدام کارمند اداری ( دفتری ) خانم

استخدام کارمند اداری ( دفتری ) خانم

# کارمند اداری ( دفتری ) خانم # مسلط به نرم افزار Office , Word , Excel نیازمندیم . ( محدوده سهروردی شمالی ) .

88528885