استخدام همکار خانم (منشی-کارمند)

استخدام همکار خانم (منشی-کارمند)

منشی خانم جهت کار در فروشگاه لوازم اداری نیازمندیم ـ .

88490290 , 88140914