استخدام خانم در شرکت معتبر

استخدام خانم در شرکت معتبر

یک شرکت معتبر بازرگانی قطعات خودرو در محدوده شهر قدس به تعدادی کارگر ساده با حقوق ثابت ،نهار،بیمه تکمیلی ،بیمه تامین اجتماعی نیاز دارد تلفن داخلی (19/و33) .

46820028