استخدام منشی آشنا به امور مالی

استخدام منشی آشنا به امور مالی

# منشی # ** آشنا به امور مالی ** و اداری و نرم افزارهای Office ارسال رزومه به شماره واتساپ : .

09122082291