استخدام جوشکار برق

استخدام جوشکار برق

# جوشکار برق # نیازمندیم * پول ناهار ، بیمه ، حق ایاب و ذهاب ( محل کار : شهرک صنعتی شمس آباد ) 4 ـ .

56230392