استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

به تعدادی خانم بستـه بنـد و اتوکار جهت کار در تولیدی لباس بچه گانه نیازمندیم .

66963568 , 09199080171