استخدام پزشک عمومی

استخدام پزشک عمومی

پزشک عمومی جهت تبلیغات مرکز پزشکی - حداکثر30سال حقوق 10 میلیون تومان نیازمندیم .

09125549462