استخدام سالن کار نیمه ماهر آقا

استخدام سالن کار نیمه ماهر آقا

سالن کار نیمه ماهر آقا جهت کار در رستوران ایتالیایی .

88768787 , 88501369