استخدام نیروی خدماتی آقا (جوان)

استخدام نیروی خدماتی آقا (جوان)

نیروی خدماتی آقا (جوان) جهت کار در دبستان پسرانه واقع در غرب تهران ************* حقوق + بیمه ************* تلفن: - .

44038195 , 44038198