استخدام منشی مدیر عامل

استخدام منشی مدیر عامل

استخدام مسئول دفتر ریاست سن 35 تا 45 سال دیپلم یا فوق دیپلم ارسال رزومه به واتساپ یا ایمیل .

09933800262farairan.co@gmail.com