استخدام برقکار تاسیسات

استخدام برقکار تاسیسات

تعدادی برقکار تاسیسات جهت نگهداری و تعمیرات تاسیسات‌ درتهران نیازمندیم - .

66158896 , 09339583040