استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

یک کارگر ساده آقا جهت کار در فروشگاه پارچه رومبلی نیازمندیم. حقوق 5/000/000میلیون و بیمه (حومه یافت آباد) شماره تماس: -6 .

66322695 , 09212951753 , 09354006432