استخدام حسابدار تمام وقت

استخدام حسابدار تمام وقت

موسسه حسابداری دانش فروز به یک نفر حسابدار (با استعداد) با یک سال سابقه نیازمندیم آشنا به سیستم سپیدار. محل کار زعفرانیه. ارسال رزومه .

danesh.fruz@gmail.com