مدیر فروش کارخانه صنایع شیمیایی

مدیر فروش کارخانه صنایع شیمیایی

مدیر فروش کارخانه صنایع شیمیایی شرق تهران حداقل 5 سال سابقه کار توانایی مدیریت تیم فروش و بازاریابی تحلیل بازار و اجرای مارکتینگ پلن .

, ,