نیروی برقکار صنعتی حرفه ای

نیروی برقکار صنعتی حرفه ای

صنایع غذایی ستاک از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید نیروی فنی ماهر جهت تعمیرات و نگهداری ماشین الات صنعتی نیروی برقکار صنعتی حرفه ای نیروی انبار دار جهت انبارقطعات با سابقه بعد از پلیس راه شریف اباد شهرک خوارزمی فاز دو ارغوان 14 شرکت ستاک داخلی 615 .

40335517 , 09198185724