قالبساز ماهر(تمام کننده کار)

قالبساز ماهر(تمام کننده کار)

قالبساز ماهر ( تمام کننده کار ) و مسلط به ماشین کاری ( فرز و تراش ) با حداقل 5 سال سابقه کار با روحیه کاری بالا با حقوق عالی و مزایای کامل و حق همکاری ( مشارکت ) در طراحی و ساخت قالب ( پردیس - سیاه سنگ) .

09122801930 , 09203910019