استخدام منشی اداری شرکت معتبر

استخدام منشی اداری شرکت معتبر

جهت پاسخگویی تلفن و امور اداری آشنا به آفیس با روابط عمومی بالا حداکثر سن 38 سال ساعت کار 30 / 8 الی 17 پنجشنبه ها تا 30 / 12 ( پارک وی) .

bahari@yaks.ir