یک شرکت واردکننده

یک شرکت واردکننده

یک شرکت واردکننده به تعدادی کارمندفروش آقا جهت‌فروش‌تلفنی‌دردفتر نیازمنداست،حقوق ثابت +بیمه ،آدرس : خ‌ بهار جنوبی تماس و ارسال رزومه : .

09125253547