کارگر ساده دیپلمه  سن 20 تا 25 سال

کارگر ساده دیپلمه سن 20 تا 25 سال

کارگر جهت کار در کارگاه تولید صنایع پزشکی .

09121045929 , , 02155253052