استخدام کارشناس اداری

استخدام کارشناس اداری

یک شرکت معتبر داروسازی در نظر دارد در راستای تکمیل نیروی انسانی خود از میان افرادواجد شرایط استخدام نماید کارشناس اداری-آقا-لیسانس یا فوق لیسانس مرتبط -تسلط به نرم افزارهای اداری راهکاران سیستم و دنیای پردازش ارسال رزومه ارسال فکس .

55543301ippchr@gmail.com