خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

چرخکار نمونه دوز مانتو حدوده سنی 25 الی 35 با حقوق ثابت نیازمندیم .

09123040158