استخدام کباب پز

استخدام کباب پز

کباب پز ماهر بیمه+غذا-حقوق-جای خواب پاسداران بوستان 2 خیابان فرخی یزدی نبش 9 شرقی .

09195858388