خیاط حرفه ای

خیاط حرفه ای

به یک نفر خیاط حرفه ای جهت نمونه دوزی در مزون ترجیحا مسلط به الگو سازی با سابقه کار در مزون با بیمه و مزایا .

88541180 , 09127271282