استخدام پیک تهیه غذا

استخدام پیک تهیه غذا

به تعدادی پیک موتوری پاره وقت از ساعت 12 ظهر تا چهار جهت تهیه غذا در افسریه نیازمندیم حقوق 2 ملیون .

09126941186