کارشناس اداری

کارشناس اداری

یک شرکت معتبر مواد غذایی به یک کارشناس اداری آقا مسلط به امور منابع انسانی و اجرایی با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر و با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی نیازمند است ارسال رزومه به فاکس و ایمیل .

88313419ninaoil.public@gmail.com