استخدام راننده پایه 2

استخدام راننده پایه 2

استخدام در یک شرکت معتبر راننده پایه 2 حداکثر سن 35 سال بدون اتومبیل حداقل مدرک دیپلم www.saman.aero .

44669527