استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار جهت یک شرکت صنعتی واقع در جاده ساوه بعد از سه راه آدران لطفا جهت هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه با شماره و آقای خسروانی و یا شماره شرکت کانی صنعت تماس بگیرید .

09122286402 , 56457548