استخدام کارگر کیف و کفش

استخدام کارگر کیف و کفش

کارگر ساده خانم یا آقا جهت کار در تولیدی کیف و کفش نیازمندیم محدوده باغ سپهسالار تماس تا ده روز .

33939005