استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

شرکت خوش طعم به یک نفر کمک حسابدار آقا نیازمند است آدرس:کیلومتر 12جاده مخصوص شهرک دانش ارسال رزومه .

behsharifi@superstar.co.ir