استخدام منشی بعدازظهرها

استخدام منشی بعدازظهرها

خانمی به صورت نیمه وقت جهت دفتر شرکت تلفنی با حقوق خوب و پاداش جهت پیگیری نیازمندیم حوالی شهرری ری و پالایشگاه - نزدیک مترو .

09904981149