استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

به چند نفر آقا جهت کار تولیدی پوشاک بچه گانه با حقوق مکفی در شهرری نیازمندیم .

09127050827