کارگر ماهر یا نیمه ماهر

کارگر ماهر یا نیمه ماهر

کارگر ماهر یا نیمه ماهر مکانیک نیازمندیم (محدوده شهرری) .

09121325859