استخدام تعدادی راسته دوز خانم

استخدام تعدادی راسته دوز خانم

تعدادی راسته دوز خانم جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم (محلاتی ارجمندی راد) .

09354236304