به یک نفر مکانیک

به یک نفر مکانیک

مکانیک خودرو در نمایندگی گروه بهمن حداقل با 5 سال سابقه کار در شرق تهران نیازمندیم نیازمندیم (داخلی104) .

77334327 , 09354862800