همکار واحد‌ فروش‌

همکار واحد‌ فروش‌

همکارواحد‌فروش‌/حقوق‌ثابت +بیمه+پورسانت/محیط‌شرکتی تولیدکننده‌تجهیزات‌لوکس‌ساختمانی - .

77297838 , 09122509539