کارگرساده جهت تولیدی کفش

کارگرساده جهت تولیدی کفش

به یک کارگرساده آقا جهت کار در تولیدی کفش نیازمندیم ساعت کار 8صبح تا7شب (لاله‌زار) .

66726182