استخدام یک نفر صندوقدار خانم جهت فروشگاه موبایل

استخدام یک نفر صندوقدار خانم جهت فروشگاه موبایل

# به یک نفر صندوقدار خانم # * جهت فروشگاه موبایل * ( در مجتمع کامپیوتر پایتخت ) نیازمندیم . .

88205794 , 09122275594