استخدام کارمند بازرگانی

استخدام کارمند بازرگانی

# کارمند بازرگانی # + با حداقل 2 سال سابقه کار ** آشنا به زبان انگلیسی ** نیازمندیم . ارسال رزومه به آدرس ایمیل : .

iranianawa@gmail.com