استخدام یک نفر نیروی خدماتی آقا

استخدام یک نفر نیروی خدماتی آقا

شرکت معتبر ساختمانی نیاز به یک نفر نیروی خدماتی آقا با تجربه جهت امور نظافت و پذیرایی در محدوده میدان ونک نیازمند است واجدین شرایط تماس بگیرند .

88651810