کمک انباردار خانم/آقا

کمک انباردار خانم/آقا

یک شرکت تولیدی پوشاک درنظردارد جهت کمک انباردار خانم/آقا با حداقل2سال سابقه کار با تحصیلات فوق دیپلم/دیپلم وآشنا به نرم افزارهای انبارداری جذب نماید متقاضیان می توانند جهت هماهنگی باشماره تلفن تماس حاصل نمایند .

66959975 , 09126619275