استخدام رئیس حسابداری صنعتی

استخدام رئیس حسابداری صنعتی

«استخـدام رئیـس حسابـداری صنعتـی» یک شرکت معتبر تولیـدکننده لوازم‌ خانگی یک نفر آقا به عنوان رئیس حسابداری صنعتی با مشخصات زیر، دعوت به همکاری می‌نماید. حداقل 10 سال سابقه کار مفید در حوزه بهای تمام شده و حسابداری صنعتی مسلط به نرم افزار همکاران سیستم واجدیـن‌ شرایـط‌ می‌تواننـد رزومـه خـود را به آدرس Estekhdam.co@gmail.com ارسـال و یا به شماره فاکس نمایند. .

2019 , 88640459Estekhdam2019.co@gmail.com