جوشکار و سنک‌کار

جوشکار و سنک‌کار

جوشکار و سنگ کار درب و پنجره و آتش کار یا وردست آتش کار، فرفورژه کار ترجیحا ساکن ورامین حقوق مکفی و بیمه بهمنی .

09120944829