استخدام خیاط

استخدام خیاط

خانم متعهد و آشنایی ابتدایی به خیاطی در محل مزون (محدوده میدان فاطمی) ترجیحا سن بین 30تا40 سال نیازمندیـــــــم .

88911184 , 09195623873